Nezařazené, Výstavy

Výstava „SALON 30 LET GALERIE ZLATÝ KŘÍŽ“ (1991-2021)

Tato výstava se bude konat od 2. září do 30. září v galerii Portyč v Písku. Galerie Zlatý kříž je rodinnou galerií, která od svého založení uspořádala více než 250 výstav, z toho asi třetinu v zahraničí – v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Jubilejní výstava, která je připravována s Centrem kultury města Písku, bude věnována vzpomínkám na tyto výstavy a vernisáže. Kromě jiných výtvarných děl tam uvidíte i moje obrazy. Celá tato akce je součástí 3. ročníku „Dnů královského města Písku“.