Nadace EURONISA

22.benefiční aukce – Nadace Euronisa

V sobotu 10.listopadu 2018 se v Oblastní galerii Liberec uskuteční benefiční aukce umění. Draženo bude 180 děl. Mezi těmito díly můžete spatřit i můj obraz „Jsme zamilovaní“ a „Zimní housličky“. Výtěžek bude použit na podporu sociálních a charitativních aktivit v české části Euroregionu Nisa. Letošní záštitu přijal hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. Pokud dražit nechcete, přijďte si díla prohlédnout v době od 2. do 9. listopadu.